Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

        „Šampióni pro Afriku“

Formulář soutěžního projektu

 

Po přihlášení do soutěže a zrealizování vašeho projektu a akce pro veřejnost je důležité vyplnit tento formulář, který bude hodnotit odborná porota.

Termín odevzdání projektů je od 1. května do 10. června 2010 do 24:00 hodin. Neúplně vyplněné formuláře a formuláře delší než je povolený počet slov budou automaticky vyřazeny.

Podmínky odevzdání formuláře:

1) ELEKTRONICKY: 

Formulář odevzdejte v elektronické verzi. Po jeho vyplnění ho odešlete pomocí ikonky "odeslat" na konci formuláře. (Váš formulář v elektronické verzi  je platně odevzdán ve chvíli, kdy obdržíte potvrzovací email.)

2) PAPÍROVÉ PODOBĚ:

Vyplněný formulář je nutné odevzdat také v papírové podobě. Vytiskněte jej a nechte podepsat garantem vašeho projektu. (Tisknout formulář můžete přes "soubor" - vlevo nahoře a "tisk". Nevytisknou se celá políčka, ale jejich začátky, v této podobě je to pro nás dostačující, důležitá je identifikace projektu, osob a podpis garanta.)

Papírovou verzi pošlete na adresu: Salesiánská Asociace Dona Boska, o.s. (SADBA), Kobyliské náměstí 1000/1, 182 00  Praha 8 – Kobylisy. Obálka musí být označena heslem: „Soutěž Šampióni pro Afriku“. Papírové verze formuláře zaslané poštou budeme přijímat nejpozději do 15. června 2010 včetně. Rozhoduje datum přijetí.

Pouze elektronický formulář bez papírové verze nebude do soutěže zařazen a naopak.

K tomu formuláři soutěžního projektu také patří jeho dokumentace. Vyberte si pouze jednu z možností:

a) Video (Max. délka je 5 minut. Odevzdávejte je nahráním na www.youtube.com a jeho odkaz uveďte v příslušném políčku soutěžního formuláře.)

b) PowerPointová prezentace (Max. 20 slidů. Nahrajte ji do úschovny www.ulozto.cz a její odkaz uveďte v příslušném políčku soutěžního formuláře.)

c) Fotodokumentace (Max. 10 stránek fotografií s krátkými popisky. Nahrajte ji do úschovny www.ulozto.cz a její odkaz uveďte v příslušném políčku tohoto formuláře.)
Název projektu:
Číslo přihlášky: *

*Uveďte číslo přihlášky, které jste obdrželi v potvrzovacím emailu při přihlašování do soutěže.

Věková kategorie

: 
 
Název školy/organizace:
Město:

               Garant týmu

Jména garanta týmu, vedoucího týmu a ostatních členů by měly zůstat stejné jako v přihlášce.

Jméno a příjmení:
Telefon:
Email:

               Vedoucí týmu

1. Jméno a příjmení:
Telefon:
Email:

               Ostatní

2. Jméno a příjmení:
3. Jméno a příjmení:
4. Jméno a příjmení:

Téma projektu

Popište zde, čeho se týkal váš projekt, jaké bylo jeho hlavní téma a nápad. Co jste svým projektem chtěli sdělit a čeho dosáhnout.

Max. 300 znaků:

Forma zpracování projektu:

  
  
  
  
  
  
:

Popis zpracování projektu

V této části popište, jakou formu realizace jste si pro projekt vybrali, jak přesně projekt vypadal a jak se vám jeho realizace dařila.

Odborná porota bude hodnotit projekty na základě těchto popisků, snažte se tedy vystihnout v krátkém popisu, který může mít max. 1000 znaků, to nejdůležitější.

Max. 1000 znaků:

Akce pro veřejnost

Popište zde, jakou formou jste svůj projekt prezentovali veřejnosti, jaký byl program akce a jak probíhala.

Napište zde, kde se tato akce uskutečnila, jestli to bylo formou výstavy, představení, promítání filmu nebo jinou formou, připojte i vlastní hodnocení.

Max. 1000 znaků:

Propagace projektu a akce pro veřejnost

Popište, jakým způsobem jste svůj projekt a akci pro veřejnost propagovali, jaký způsob pozvání jste zvolilii.

Vytvořili jste si vlastní plákatek na tuto akci? Pokud ano, uložte plakátek, nebo jeho fotografii na www.ulozto.cz

Odkaz pro stažení plakátku z úschovny:

Kdo se akce pro veřejnost zúčastnil

  
  
  
  
  
  
  
:

Počet účastníků této akce

Odhadněte, kolik lidí se přibližně zúčastnilo vaší akce.

Počet lidí můžete doložit např. prezenční listinou (v tomto případě ji pošlete na naši adresu spolu s papírovou verzí tohoto formuláře, či ji naskenujte a pošlete přes úschovnu www.ulozto.cz.

Počet účastníků:
odkaz na naskenovaný dokument:

Dokumentace projektu

Ke každému projektu patří dokumentace. Zachyťte váš nápad, jeho realizaci a jeho výsledky na video, fotografie, nebo vytvořte prezentaci. Vyberte si pouze jednu z možností, a tu nám zašlete.

Video

Natočili jste video? Video může být max. 5 minut dlouhé. Nahrajte jej na www.youtube.com a pošlete nam jeho odkaz.

Odkaz:

Power pointová prezentace

Vytvořili jste powerpointovou prezentaci? Ta může obsahovat max. 20 slidů. Prezentaci uložte na www.ulozto.cz a uveďte zde její odkaz pro stažení.

Odkaz:

Fotodokumentace

Připravili jste si fotodokument ve wordu? Tento dokument může mít max. 10 stran fotek s krátkými popisky (jinak bez textu). Uložte jej na www.ulozto.cz a uveďte jeho odkaz ke stažení.

Používejte pouze standardní programy jako např. Microsoft Office Word. V případě speciálních programů, které nejsou volně stažitelné na internetu, se může stát, že jej porotci nebudou moci otevřít a tudíž hodnotit.

Odkaz:

Vyplněno

V (město):
Dne (datum):
Podpis vedoucího týmu**:

**Podpis vedoucího týmu je nutný pro papírovou verzi tohoto formuláře.

Podpis garanta***:

***Podpis garanta je nutný pro papírovou verzi tohoto formuláře. Svým podpisem garant potvrzuje, že zná obsah elektronické verze formuláře a že je pravdivý.

CaptchaOchrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte stránku.
 

Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA