Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Pojištění dobrovolníka

Animátor, který uzavřel dobrovolnickou smlouvu se SADBOU, je pojištěn u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. (dále Hvp) skrze Národní dobrovolnické centrum Hestia, o.s., se kterou má SADBA uzavřenou dohodu o spolupráci na programu rozvoje dobrovolnictví.

O jaké pojištění jde? Jde o pojištění pro případ úrazu a pojištění odpovědnosti za škodu.

Podrobněji:  smlouva o pojištění dobrovolníků (dokument MS Word)smlouva o pojištění dobrovolníků je sjednána pro případ odpovědnosti dobrovolníka za škodu, způsobenou jiné osobě úrazem, nemocí, poškozením, zničením nebo ztrátou věcí a pro případ úrazu, kdy je pojištěn život nebo zdraví dobrovolníka na riziko smrti úrazem a trvalých následků úrazu, to vše při výkonu dobrovolné služby.

 

Co dělat v případě pojistné události

V případě vzniku škody při dobrovolné službě je třeba neprodleně nahlásit pojistnou událost na Generálni ředitelství Hvp. Předběžně můžete událost ohlásit buď on-line, telefonicky na čísle 222 119 125 či e-mailem na adresu skody@hvp.cz . Poté, co událost předběžně oznámíte, je nutné zaslat vyplněný příslušný tiskopis na místní pobočku Hvp. Adresy jednotlivých poboček, tiskopisy a další potřebné informace najdete na www.hvp.cz v položce "Pojistná událost" a "Kontakty.

Kopii oznámení pojistné události pošlete vždy také na adresu:

SADBA, o. s., Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy! 

Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA