Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

 

Naše aktivity pro děti a mládež podporuje projekt ADOPCE NABLÍZKO. Staňte se i Vy členem Klubu přátel Adopce nablízko a podpořte nás na www.adopcenablizko.cz.

 

Proč nás podpořit?

Nejvíce roste ten, kdo pomáhá růst druhým. Toto heslo je náplní naší činnosti. Chceme pomáhat mladým lidem tím, že je učíme pomáhat druhým. Snažíme se, aby mladý člověk našel a převzal odpovědnost za svůj život. Jsme si však vědomi toho, že odpovědnost k sobě samému lze nalézt přijetím zodpovědnosti za druhé. To jsou důvody, proč zapojujeme mladé do dobrovolnických aktivit, snažíme se jim být nápomocni při volbě jejich životního povolání. Nic však nemůžeme podnikat bez Vás – našich dobrodinců a dárců.

 

Jak můžete pomoci?

 1. "Adopcí" konkrétního dobrovolníka na www.adopcenablizko.cz
 2. Jednorázovým finančním převodem.
 3. Zřízením trvalého platebního příkazu z Vašeho účtu.
 4. Zprostředkováním sponzorského daru.
 5. Věcným darem.
 6. Dobrovolnou pomocí.
 7. Modlitbou.
 8. Propagací, působením na vlivné lidi.
 9. Zanecháním závěti.

                      Podpořit naše dobrovolníky můžete teď i dárcovkou SMS!

 
Odešlete SMS ve tvaru DMS ADOPCENABLIZKO na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč, Salesiánská asociace Dona Boska obdrží 27 Kč.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.
Technicky zajišťuje ATS Praha.
Více informací na www.darcovskasms.cz.

  

 

MOC ZA VAŠI POMOC DĚKUJEME, POTŘEBUJEME JI.

 

Bankovní spojení:

 • Majitel účtu: Salesiánská asociace Dona Boska, o.s.
 • Hlavní účet pro dary z ČR: 2000044192/2010 vedený u banky Fio
 • Účet pro dary ze Slovenska (v EUR): 2000044192/8330 (odesílatel platby platí pouze poplatky své bance za vnitrostátní platební styk; více viz zde)
 • Účet pro tzv. Europlatby (= platby ze zemí Eurozóny a ze zemí systému vypořádání plateb Target 2 v EUR): IBAN: SK0983300000002000044192, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX; více viz zde;
 • účet pro dary na Salesiánské misie: 2100240326/2010 vedený u banky Fio

Variabilní symbol = vaše členské číslo (jste-li členem Klubu přátel Adopce nablízko) Specifický symbol = účel daru (viz tabulka níže) 

PROJEKT  PŘÍPADNÝ PODPROJEKT  SPECIFICKÝ SYMBOL 
Nejpotřebnější (aktivity a projekty)    0 (nebo žádný)
Dobrovolníci v zahraničí obecně    100
Bulharsko obecně    101
  Bulharsko - dobrovolníci v Kazanlaku a Staré Zagoře  111
  Bulharsko - nový projekt pro romské děti ve Staré Zagoře  121
Indie obecně    102
  Indie - dobrovolníci v SV Indii (provincie Dimapur)  152
Jihoafrická republika obecně    109
  JAR - dobrovolníci v Malamulele  129
Kongo obecně    103
  Kongo - dobrovolníci v Lubumbashi  113
  Kongo - Dílo Matky Markéty pro děti ulice v Lubumbashi  123
Německo dobrovolníci v Aschau am Inn  412
Slovensko dobrovolníci v Košicích - romská osada  413
Svazijsko dobrovolníci v Manzini  415
Zambie dobrovolníci v Lusace  127
   
Dobrovolníci v ČR obecně    200
  Alfa pro mládež  222 
  Dobrovolník Sanoj Thomas z Indie a jeho zapojení v ČR  507
Rozvojové projekty obecně    500
  Šampioni pro Afriku  501
  Zimbabwe (František Radecki) - technické učiliště v Hwange  504
  Salesiánské dílo v Bangladéši  508
  Čína - podpora bohoslovců  509
  Indie - podpora konkrétních dětí v dětském
          domově v Bangalore
 142
   Podpora studia chudých dětí v severovýhodní Indii (dílo otce Meda)  510
Pomoc při hledání povolání Come In a další  600

 

Informace o výše uvedených projektech naleznete také na stránkách Adopce nablízko.

 

 

Podrobnosti k jednotlivým způsobům podpory:

Jednorázový finanční převod

 • Finanční převod na číslo účtu: 2000044192/2010 vedený u záložny Fio, nulové poplatky za příchozí platby.
 • Do zprávy pro příjemce uveďte, prosíme, svoje jméno a adresu pro pozdější zaslání potvrzení o daru a poděkování. Na požádání Vám rádi vystavíme potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně.

Trvalý platební příkaz

 • Trvalý platební příkaz na číslo účtu: 2000044192/2010 vedený u záložny Fio, nulové poplatky za příchozí platby.
 • Do zprávy pro příjemce uveďte, prosíme, svoje jméno a adresu pro pozdější zaslání potvrzení o daru a poděkování. Na požádání Vám rádi vystavíme potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně. I malá pravidelně zasílaná částka může výrazně pomoci.

Sponzorský dar

 • Možná znáte ve svém okolí firmu nebo živnostníka, kteří by skrze nás rádi pomohli dětem a mládeži. Pokud víte o někom takovém, zprostředkujte nám na něj kontakt nebo si pro něj u nás vyzvedněte propagační materiály.

Věcný dar

 • Věcným darem mohou být sportovní, výtvarné, herní, turistické potřeby či potraviny  - tedy potřeby pro práci s mládeží. Případě kancelářské pro zabezpečení činnosti organizace. Před poskytnutím daru prosíme o předchozí domluvu.

Dobrovolná pomoc

 • Můžete se zapojit do řad našich dobrovolníků nebo pomoci v Sadbě při administraci projektů (administrativa, programování, přednášky, rozesílání dopisů, psaní projektů…).

Modlitbou

 • Bez Vašich modliteb se neobejdeme a děkujeme za ně.

Propagace a působní na vlivné lidi

 • Pomoci můžete propagací naší práce s mládeží a účinnosti salesiánského výchovného stylu.

Zanechání závěti

 • Dle české legislativy se může každý občan během svého života rozhodnout, kdo a co po něm bude dědit. Salesiánská asociace Dona Boska nabízí tuto možnost lidem, kteří by chtěli svůj majetek (nebo jeho část) odkázat podporu dětí a mládeže, kterou Salesiánská asociace Dona Boska provádí. Odkázat lze movitý i nemovitý majetek (dům, auto, umělecká díla, autorská práva, pojistku nebo peníze).
 • Jak sepsat závěť: Zůstavitel (dárce) může závěť buď napsat vlastní rukou, nebo ji zřídit v jiné písemné formě za účasti svědků nebo ve formě notářského zápisu.
 • Vlastnoruční závěť musí být celým svým obsahem zůstavitelem vlastnoručně napsána a na závěr podepsána s uvedením dne, měsíce a roku, kdy byla podepsána.
 • Pokud jde o závěť, která je napsána jiným způsobem, např. na počítači, rukou někoho jiného, musí být zůstavitelem, který může číst a psát, podepsána. Podmínkou platnosti je však přibrání dvou svědků, kteří jsou způsobilí k právním úkonům a nejsou povoláni k závěti zákonným dědicem či osobou jim blízkou.
 • Pokud jde o závěť ve formě notářského zápisu, je postup při zřizování této listiny upraven v ustanoveních § 62 až 71 notářského řádu. O sepsání závěti formou notářského zápisu může být požádán kterýkoli notář. Notářský zápis zůstane v úschově u notáře, u něhož byl sepsán.
 • Před samotným sepsáním závěti je vhodné věc konzultovat se Salesiánskou asociací Dona Boska.

Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA