Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

John Med: Dával tak, aby nebyl důležitý

Dne 25. ledna 2012 proběhly v Imphalu oslavy prvního výročí úmrtí českého salesiánského misionáře P. Jana Meda. Jeho neúnavná a nenápadná práce přináší i po jeho smrti chutné ovoce.

„Jsem moc rád, že jsem se mohl oslav zúčastnit a poděkovat za život P. Jana Meda, dotknout se jeho díla a modlit se na místech, kde tak plodně působil,“ říká P. Jára Vracovský SDB, jeden ze čtyř Čechů, kteří se oslav přímo v Imphalu účastnili.

P. Jan Med patří mezi velké české misionáře. Více jak 75 let prožil v Indii, nejdříve v jižní části a pak na severovýchodě. Byl učitelem, ředitelem, provinciálem, novicmistrem, skladatelem náboženských písní a především člověkem, který přinášel chudým venkovským dětem vzdělání a evangelium.

Tajemství šíře jeho působení se skrývá v práci s katechety a řeholními sestrami. Ti procházeli chudé čtvrti a venkovské oblasti a vyhledávali potřebné děti, které nechodí do školy, protože si to rodina z finančních důvodů nemohla dovolit. Jim pak zprostředkovával podporu. Peníze však nedával přímo rodinách, ale školám a internátům. Skrze tuto vzdělávací práci nabízel i evangelium. „John Med byl pro mě více než otec,“ řekl ředitel z jedné venkovské školy na kraji Imphalu. „Skrze něj jsem mohl najít katolickou víru a životní směr,“ dodává.

Dílo, které P. Jan Med započal, rok po jeho smrti pokračuje dál. Mnoho podporovaných rodin a škol vyjadřuje vděčnost všem, díky kterým mohou pokračovat ve vzdělávání a evangelizaci svých dětí. Bůh je neopustil. Další salesiáni, katecheté a sestry pokračují v započaté práci dál. A již nejen zasévají, ale také začínají sklízet plody z požehnané práce.

Stručné životopisné údaje:

1916: narození v České republice

1933: noviciát

1934: první sliby

1935: odjezd na misie do Indie

1939: studium teologie

1943: kněžské svěcení

1950: první ředitel koleje a aspirantátu Nejsvětějšího srdce v Tirupatturu

1958: provinciálem Jižní Indie

1964: novicmistrem v Shillongu

1970: farnost Krista Krále v Kohimě

1971: farnost v Punnanamai, Mao

1977: farnost v Senapati

1992: škola Don Bosco Chinmeirong, Imphal

2011: zemřel v Imphalu


Príbuzné clánky


Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA