Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Salesiánský misijní den 2013

Jde o jeden den v roce zaměřený na informování o salesiánských misiích vždy v souvislosti s konkrétním tématem a kontinentem. V roce 2013 je téma "cesta víry mladých lidí - katechumenát a katecheze" a směřuje náš pohled do Afriky.

 

Salesiánský misijní den 2013: CESTA VÍRY MLADÝCH LIDÍ

Už po 26. hlavní představený nabízí celé Kongregaci misijní téma, aby se mohli spolubratři více dozvědět o působení dalších spolubratrů a aby se jim otevřely oči a srdce pro nové misijní horizonty. V roce 2013 se naše pozornost obrací k africkému kontinentu, kde je díky množství misijních projektů v rámci Projektu Afrika (1978-2005) již většina spolubratrů místních: máme zhruba 1000 afrických salesiánů! Víra našich mladých církví, které zahrnují zhruba 150 milionů věřících, se opravdu stala duchovními plícemi lidstva!

Jako každý rok, chtěl bych Vám připomenout ty hlubší důvody, proč se uskutečňuje Salesiánský misijní den, který si už našel místo ve výchovné a pastorační práci v mnohých našich provinciích.

1. Návrat k Donu Boskovi: Jdeme s mladými lidmi na cestě jejich víry

V našem druhém roce příprav na 200. výročí narození Dona Boska jsme pozváni k pochopení jeho pedagogiky. Ve svých čtyřech životopisech, kde psal o svých chlapcích (Luigi Comollo, Dominik Savio, Francis Besucco a Michal Magone), nám Don Bosco nabízí konkrétní modely Ježíšových apoštolu k jeho synům kteří jsou učitele víry pro mladé lidi.

Salesiánská společnost je výsledek jednoduché lekce z katechismu (S 34). Jsme si vědomi toho, že když salesián po mnoha letech znovu příjme své povolání a poslání jako katecheta, obnovuje si svoji víru a svoji roli jako učitele víry pro mladé. Téma salesiánského misijního dne 2013 nás směřuje k tomu, abychom byli více duchovními rádci pro mladé a tak abychom se vrátili k základu našeho povolání... Fotka Dona Boska, jak zpovídá svého budoucího následovníka, mladého Pavla Albera, je pro nás velice symbolická.

2. Evangelizace salesiánského srdce během roku víry

Nacházíme se v kontextu roku víry (11. října 2012 – 29. června 2012). ... Téma salesiánského misijního dne 2013 nám pomáhá porozumět významu naší osobní cesty víry, cesty, která nemůže nikdy přestat. Jsme učedníci na cestě a denně víc a víc chceme následovat našeho Mistra. Jestliže naše vlastní srdce nejsou evangelizovaná, nemůžeme evangelizovat mladé lidi, kteří na nás čekají, a nebudeme moct animovat naše katechety pro jejich veliké úkoly.

3. Otevírání našich srdcí k misijním hranicím

Jeden způsob, jak posilnit misijní kulturu, je ten, že budeme každý den zajímavým způsobem šířit informace ohledné misií. Díky množství filmů, které putují po salesiánském světě, jako třeba filmy z Missioni Don Bosco (Turín), celá kongregace a vůbec celá salesiánská rodina je v obraze o tom, co se dnes děje v misiích. Každoročně pošleme 15 DVD 53 televizním stanicím a 4000 salesiánských domů (SDB a FMA) v 133 zemích světa. Při návštěvách salesiánských komunit jsem už zažil dva extrémy: v některých případech DVD zůstávají ve svých obalech a zas v jiných komunitách jsou DVD zkopírovaná a posílaná k vedoucím a katechetům do všech misijních komunit a velkých diecézí. V některých komunitách se dívají na jedno krátké misijní video jednou týdně. Salesiánský misijní den nabízí 5 krátkých videí v sedmi jazycích (italsky, anglicky, španělsky, portugalsky, francouzsky, polsky a německy), a to může vést celé komunity k poznání velikého pokladu naší kongregace. Desítky těchto misijních filmů máte k dispozici!

Moji milý přátele, vybízím Vás k tomu aby jste přijali výzvu pomoci pro naše mladé lidi na jejich cestě víry a aby jste kráčeli po jejích boku jako trpěliví katecheté. Děkuji Vám za vaši odvážnou odpověď k výzvě Pána „...a budete mi svědky“ (Sk 1,8), a svěřuji tento salesiánský misijní den 2013 Panně Marii, Matce Církve.

S pozdravem, v Donu Boskovi,

Pascual Chávez Villaneuva

Slavení Salesiánského misijního dne v naší provincii

Základní fakta ve stručnosti:

  • Téma: Cesta víry mladých lidí. Katechumenát a katecheze.

  • Datum: neděle 24. 2. 2013 (v blízkosti svátku sv. A. Versiglia a K. Caravaria 25.2.)

  • Materiály a pomůcky: 3 videa v českém dabingu (během ledna 2013), základní české texty, náměty na slavení... Celkový přehled je na http://www.sdb.cz/misie/ (http://www.sdb.cz/co-delame/misie/domisal/)
  • Součástí je také sbírka na podporu celokongregačního projektu na výrobu katechetického materiálu v Africe a zároveň i našich misií v Bulharsku (půl napůl).


Príbuzné clánky


Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA