Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Nejčastější dotazy


Koho se dobrovolná služba týká?

Dobrovolná služba se týká každého od 18 do 35 let, který chce pracovat s mladeží v salesiánských střediscích. Předpokládá zkušenost s prací s mládeží a pro mládež nebo alespoň ochotu ji získat během přípravného roku a kvalitní znalost cizího jazyka (v případě zahraničí). Služba nesmí být únikem před nevyřešenými problémy. Dobrovolnou službu týkající se jiného zaměření bohužel nemůžeme zajišťovat.

Jak brzy musím začít s přípravou?

O dobrovolné službě tohoto typu je dobré začít uvažovat včas. Před vlastním vysláním předpokládá roční přípravu na osmi víkendech a praxi v salesiánském zařízení. Příprava se vždy kryje se školním rokem.

Mohli byste mi zajistit nějaké dobrovolnické místo Africe na letní prázdniny?

Dobrovolnou službu do Afriky zprostředkováváme jen na delší dobu, cca jeden rok. Jednak je to poměrně nákladná záležitost (například jen letenka stojí od 20 do 90 tisíc korun) a pak jen v horizontu jednoho roku je možné poznat přijímající organizaci účinně tam pomoci. Na letní prázdniny zatím posíláme pouze do Bulharska, kde je možné pomoci s organizování letních táborů.

Rád bych se naučil dobře anglicky. Můžete pro mě najít nějaké vhodné místo?

Pokud se chceš naučit anglicky, vyprav se na jazykový kurz nebo si zkus zařídit ve škole zahraniční výměnu. Salesiánská dobrovolná služba předpokládá motivaci služby a disponibilitu ohledně hledání vhodné přijímající organizace.

Ráda bych sloužila druhým. Mám zkušenosti s prací s dětmi, ale nejsem aktivně věřící. Můžete mě přijmout?

Všechny naše dobrovolnické programy jsou otevřené všem, bez ohledu na vyznání. Předpokládají ale schopnost zapojit se do salesiánského výchovné díla a respektovat principy, na kterých stojí. Křesťanská víra je jedním z nich.

Požadujete, aby byli dobrovolníci věřící? Musí projít salesiánskou formací nebo zkušeností s prací v našem prostředí?

Nepožadujeme striktně, aby zájemci byli věřící. Někteří mají velké zkušenosti se salesiánským prostředím, jiní naopak nejsou ani věřící, ale mají zájem a splňují minimální požadavky, které jsme si dali – jsou schopní a ochotní pracovat s mládeží a jsou připraveni respektovat salesiánské výchovné metody.

Musím nějak finančně přispět na svou dobrovolnou službu?

Dobrovolník má hrazeno zdravotní pojištění, ubytování a stravu. Může mu být také placeno důchodové pojištění a malé kapesné. V rámci přípravného roku si sám hradí část nákladů na přípravu a na vycestování. Na krytí řady nákladů se snažíme získávat další zdroje (od Ministerstva vnitra ČR, nadace Soteria, sponzoři), aby se nedostatek finančních možností dobrovolníka nestal zásadní překážkou.

Co to je SADBA?

Sadba je zkratka pro Salesiánskou asociaci Dona Boska. Vznikla proto, aby zastřešovala společné projekty pro naše střediska. Další podstatný důvod pro vznik SADBY byl, že jsme přes ni konečně mohli realizovat dobrovolnou službu jak v zahraničí, tak u nás. Dobrovolnou službu uskutečňujeme v rámci projektu Cagliero – salesiánský volontariát. A byla to právě dobrovolná služba, která nás přivedla k myšlence založit Sadbu, poněvadž jsme více než čtvrt roku hledali, který subjekt by mohl dobrovolníky zaštítit. Nakonec jsme po mnoha konzultacích s právníky založili občanské sdružení SADBA.

 

Ing Mgr. Jaroslav Vracovský, SDB

Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA