Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Postup uzavření dobrovolnické smlouvy v programu Salesiánští animátoři

Na závěr prvního roku přípravy je možné/vhodné uzavřít dobrovolnickou smlouvu.

Náležitosti potřebné k uzavření:

  • zdravotní potvrzení (dokument MS Word)zdravotní potvrzení (20.5 KB) o fyzické a psychické způsobilosti dle zákona 258/2000 Sb., § 10, odst. 2, které nebude starší jak 3 měsíce, ve kterém registrující lékař na základě posouzení zdravotního stavu dobrovolníka vymezí činnosti, které s ohledem na svůj zdravotní stav není dobrovolník schopen vykonávat;
  • výpis z evidence Rejstříku trestů, který nebude starší jak 3 měsíce;
  • písemné prohlášení (dokument MS Word)písemné prohlášení (20.0 KB), že v době sjednání smlouvy není proti dobrovolníkovi vedeno trestní řízení;
  • vyplněný a dvojmo vytištěný formulář smlouvy (dokument MS Word)formulář smlouvy (36.0 KB).

 

  

 

Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA