Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Informace o SALESIÁNSKÉ ŠKOLE ANIMÁTORŮ

Motto    Rozvržení kurzu   Animátor podle salesiánského stylu   Leták

Přihláška


Tříletý formační a vzdělávací program pro mladé salesiánské spolupracovníky

  

SALESIÁNŠTÍ ANIMÁTOŘI

Motto:
Když zpomalíš, oni zůstanou stát.
Když se sám znechutíš, jim poklesnou ruce.
Když se nasadíš, oni budou běžet.
Když nabídneš ruku, oni dají život.
Když se modlíš, oni budou svatí.
 • Nevíš, jak dobře vést kroužek či pomáhat v oratoři?
  Jak připravit dobrý tábor?
  Jak vést spolčo v salesiánském stylu?
 • Chceš sám růst a pomáhat v tom druhým?
  Vytvářet skupinu salesiánských animátorů?
 • Chceš poznávat víc sebe, své dary a omezení?
  Nové obzory i svou životní cestu?
„Kdo chce zasvětit život něčemu velikému a posvátnému, ať vychovává mládež.“
Don Bosco
 

ROZVRŽENÍ KURZU

 • 3 víkendy za rok, 3 letý cyklus
 • zkušební praxe v sal. zařízení
 • 1. rok

PŘÍPRAVA NA SLUŽBU

1
 • kdo je to salesiánský animátor?
 • přínos křesťanství pro výchovu
2
 • základy psychologie
3
 • základy pedagogiky

2. rok

ZAPOJENÍ DO SLUŽBY

prohloubená příprava na vedoucího tábora

4
 • základní právní a hygienické předpisy
 • organizační a programová příprava akce
5
 • dramaturgie a scénáristika
 • základy hospodaření
6
 • základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží
 • zdravověda

3. rok

DOPROVÁZENÍ VE SLUŽBĚ

7
 • pedagogika zážitku, hry
 • týmová spolupráce, styly řízení
8
 • biblistika
 • pedagogika zážitku
 • praktická zkouška
9
 • etika
 • animátorství jako životní styl
 • povolání a duchovní život
 • závěrečná ústní zkouška
 

Projekt Salesiánští animátoři je akreditován na MV ČR a řídí se zákonem č. 198/2002 Sb.

 

ANIMÁTOR PODLE SALESIÁNSKÉHO STYLU

Osobní nasazení animátora :o)

 • věk od 16 let
 • ochota učit se a osobní nasazení

Obrázek inspirovaný schématickým znázorněním animátora?
E:\letak\Animátoři\Fotky\pastorale giovanile\7-
4-Animátor.jpg

 

SALESIÁNSKÁ ASOCIACE DONA BOSKA (SADBA)

Salesiánská asociace Dona Boska je občanské sdružení, založené za účelem podpory výchovy dětí a mládeže k etickým hodnotám v salesiánském stylu.

Sdružuje převážně právnické osoby, jako jsou salesiánská střediska mládeže, za účelem společných nadstřediskových projektů. Salesiánská provincie Praha, která je také členem SADBY, je garantem této činnosti.

 

PODĚKOVÁNÍ A KONTAKT

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem podporují naši činnost pro děti a mladé lidi.

Jednotlivá loga: SDB, Hestia, J1W, FMA, Don Bosko network, MV ČR, nadace Soteria, ICE...

Bankovní spojení

Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 199028907/0300

Kontakt

Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)
Kobyliské nám. 1,
182 00 Praha 8, ČR
Tel.: +420 283 029 229, +420 732 951 497
E-mail: sadba@centrum.cz
Skype: sadbacr
www.archiv.mladez-sdb-cz.sadba.org

Kontakt k získání informací pro zájemce o kurz:

Marek Sklenář - sklenar(at)sdb.cz

 

LETÁK JAKO OBRÁZKY

 

Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA