Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

INFORMACE O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ

 

Salesiánská dobrovolná služba (Adopce nablízko)

umožňuje mladým lidem zapojit se na několik týdnů až jeden rok do činnosti některého salesiánského zařízení pro děti a mládež v ČR, Evropě nebo mimo Evropu.  Zaštiťuje ji občanské sdružení SADBA   (Salesiánská asociace Dona Boska). Dobrovolná služba je akreditována na  Ministerstvu vnitra ČR (projekt Cagliero - salesiánský volontariát) podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.


Doba dobrovolné služby

 • krátkodobá (1 měsíc)
 • dlouhodobá (10-12 měsíců)

Dobrovolná služba může mít různé cíle a druhy:

 • výchovný:  zapojení do salesiánského výchovného díla pro mladé lidi ("... aby měli život a měli jej v hojnosti...") a získávání vlastních zkušeností v práci s dětmi a mládeží,
 • misijní:  sdílení křesťanských hodnot a vyjádření solidarity v rámci celého světa - poslání církve  nezapomínat na lidi v nouzi v ČR či jinde,
 • vokacionální:  pomoc k nalezení vlastní role v životě; skze zapojení dobrovolníka do smysluplné činnosti v nějakém společenství možnost lépe poznat své životní povolání.

Náplň činnosti salesiánských dobrovolníků

 • přímá práce s dětmi a mládeží,
 • vedení zájmových kroužků,
 • příprava jednorázových akcí (víkendových či prázdninových),
 • výuka (cizích jazyků, odborných technických předmětů,...),
 • doučování,
 • administrativní práce,
 • manuální práce,
 • a další dle potřeby místa a schopností dobrovolníka.
  Dobrovolník má též možnost účasti na duchovním životě salesiánské komunity, ve které během dobrovolné služby žije (modlitby, rozjímání apod.).

Seznamte se s našimi dobrovolníky a ponořte se v jejich dopisech do každodenní zkušenosti v různých zemích...

 

Předpoklady pro dobrovolníka

 • věk od 18 do 35 let,
 • zkušenost s prací s mládeží nebo alespoň ochota ji získat během přípravného roku,
 • osobní nasazení a zralá motivace (dobrovolná služba není útěk před problémy ani výlet za dobrodružstvím...),
 • ochota pracovat v křesťanském prostředí,
 • znalost jazyka (v případě dobrovolné služby v zahraničí),
 • dobrý zdravotní stav (zejména v případě dobrovolné služby v rozvojových zemích),
 • povinná účast na přípravných setkáních (viz níže),

"Dobrovolník je člověk, který je ochoten se stále učit..."


 

Místa zapojení dobrovolníků

 

Dobrovolnictví v ČR

 • Rumburk: zapojení do života severočeské farnosti a do činnosti střediska mládeže s možným přesahem do Německa - http://rumburk.farnost.cz/
 • Fryšták: Dům Ignáce Stuchlého v tomto moravském městečku nabízí zapojení do orientačních dnů a DIS klubu pro místní mládež - http://www.disfrystak.cz/
 • Praha – Kobylisy: od „nízkoprahové“ oratoře, přes vedení kroužků, mládežnických skupin až po pomoc při pořádání celorepublikových setkání  - http://sasmkob.sdb.cz/
 • Plzeň: oratoř, nízkoprahový klub, zájmové kroužky, centrum pomoci dětem "Střecha", vedení animátorů a mládežnických skupin, víkendové a prázdninové akce - http://www.sdbplzen.cz
 • a další salesiánská střediska dle domluvy - Zlín, Teplice, Brno, Ostrava atd.

Dobrovolnictví v zahraničí

Dobrovolnictví v zahraničí je možné zpravidla jen na delší dobu (9-12 měsíců) s výjimkou Bulharska, kde je možná i měsíční dobrovolná služba (červenec).

 • Bulharsko (české salesiánské misie v Kazanlaku a Staré Zagoře): práce s dětmi a mládeží (zejména romskou) v oratoři a klubu, manuální práce při úpravě budovy, vedení zájmových kroužků, animátorských setkání atd. Kromě roční  dobrovolné služby také možná měsíční prázdninová výpomoc při letních táborech (zpravidla červenec).
 • Německo (Regensburg, Aschau am Inn, Benediktbeuern,...): požadavek němčiny
 • Německo: Don Bosco Mission - pomoc s realizací rozvojových projektů ve světě
 • Belgie: ústřední kancelář mezinárodní organizace Don Bosco Youth Net, organizace mezinárodních setkání
 • Mexiko (Tijuana, Juárez, Los Mochis, Mexicali,...): požadavek španělštiny
 • Kongo (Lubumbashi): požadavek francouzštiny
 • Indie (Bangalore, Davangere, Ajjanahalli, Deodurga, Hospet...): požadavek angličtiny
 • Zambie (Chingola,...): zejména výuka technických oborů - požadavek technického vzdělání a angličtiny
 • Polsko, Slovensko, Španělsko + další evropské země dle možností a zájmu

Spolupráce s VIDES

VIDES je mezinárodní nevládní nezisková organizace s hlavním sídlem v Itálii, inspirovaná charismatem Dona Boska a vedená kongregací Dcer Panny Marie Pomocnice (sestry salesiánky). Hlavním poslání je pomoc dětem v chudých oblastech světa včetně vysílání dobrovolníků do projektů v těchto zemích.  VIDES je přítomný ve více jak 35 zemích světa. V rámci programu Cagliero-salesiánský volontariát mohou zájemci vyjet po splnění specifických podmínek i do zemí, které jsou nabízeny dobrovolníkům v rámci sítě VIDES (Více informací o VIDES najdete na www.vides.org.

 • Etiopie (Dilla): školka, oratoř
 • Lesotho (Maputsoe): škola, učiliště, oratoř
 • JAR (Ennerdale): škola, oratoř
 • a další

Finanční předpoklady dobrovolné služby

Zejména v případě dobrovolné služby v zahraničí se předpokladá finanční spoluúčast dobrovolníka, zvláště při hrazení dopravy. Podrobné informace viz rozpočet dobrovolné služby.

SADBA je akreditována také jako vysílající organizace v rámci Evropské dobrovolné služby, která umožňuje dobrovolnou službu v salesiánských střediscích v Evropě s plným financováním pobytu ze strany Evropské unie.  Více informací na www.mladezvakci.cz.

 


 

Příprava dobrovolníků

 • Zahrnuje 8 víkendů během jednoho školního roku (před nastoupením na dobrovolnou službu) - první víkend se koná zpravidla v říjnu, poslední v červnu.
 • Náplň víkendů: základní informace o dobrovolné službě, salesiánská pedagogika a spiritualita, výchova a sebevýchova, hry, interkulturní pedagogika, seznámení s riziky dobrovolné služby, praktické informace, rizikové chování, krizové momenty, první pomoc, praktická příprava programů atd. - viz tabulka.
 • Předpokládá také několikadenní/týdenní zkušební pobyt v salesiánském zařízení v ČR nebo zahraničí.
 • Na přípravných školeních se podílí tým koordinátorů a lektorů.

Přihláška k dobrovolnictví


 

Neobyčejné věci, které dělají obyčejní lidé

- Toužíš dávat z toho, co jsi už v životě dostal?

- Chceš víc poznat sebe, druhé a život v salesiánské komunitě?

- Chceš prožít část svého života ve službě druhým, zvláště mladým?

Pak přemýšlej o tom, jestli salesiánské dobrovolnictví není to pravé

i pro Tebe.

Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA